^-^

Tuesday, December 25, 2012

Andai Rasulullah masih ada...


Ingin Sekali Merasai Minumannya.

Aisyah ha. meriwayatkan : " Minuman yang paling disukai oleh Rasulullah s.a.w. adalah minuman yang manis dan dingin." 
[Riwayat al-Tirmizi, Ahmad, Hakim dan Abu Syaikh]

Ibn Abbas r.a. meriwayatkan; " Saya bersama-sama Rasulullah s.a.w. dan Khalid bin Walid menziarahi Maimunah. Dia pun menghulurkan satu wadah(bekas) susu. Rasulullah s.a.w. segera meminumnya. Pada waktu itu, saya berada di sebelah kanan Baginda dan Khalid berada di sebelah kiri Baginda. Setelah meminum susu itu, Rasulullah s.a.w. berkata kepada saya : " Sekarang, giliran kamu untuk minum. Tetapi, jika kamu mahu, kamu boleh mendahulukan Khalid." Saya menjawab : " Tidak mungkin saya mendahulukan orang lain untuk meminum bekas minumanmu." Kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda, maksudnya : " Sesiapa diberi makanan oleh Allah, maka hendaklah dia berdoa- Ya Allah, beri kami berkat dalam makanan ini dan tambahkan makanan ini untuk kami.
" Rasulullah s.a.w. juga bersabda yang bermaksud: " Tidak ada sesuatu pun yang boleh berfungsi sebagai makanan sekaligus minuman selain susu." 
 [Riwayat a;-Tirmizi dan Ahmad]. 

No comments:

Post a Comment